traspàs del posterous al blogger

ens hem de fixar en:

  • disseny neutre –> plantilla –> personalitza: fons neutre, ajustar amplades, format, etc…
  • perfil, avatar o retrat taca b/n –> a dalt a la dreta editar perfil
  • etiquetes, tags
  • capçalera, logotip –> format, encapçalament , la foto del logotip s’ha de retallar i ha d’estar ben enfocada ( http://www.bloguismo.com/tutoriales-para-blogger/cambiando-la-cabecera-de-nuestro-blog-en-blogger/
  • títol, descripció –> configuració
  • posts del meu eportafoli –> format –> gadget
  • llicència CC –> format –> reconeixement
  • etc…
Anuncis