avatars analògics_ el punt

amb punts fets amb retolador (làmina 6):

Anuncis